Parysów

SYNAGOGA, obecnie biblioteka  / 2016

CMENTARZ  /2016