Góra Kalwaria

 

 

CHASYDZKI DOM MODLITWY  / 2013

Synagoga / 2013

CMENTARZ  / 2013

CHASYDZKI DOM MODLITWY  / 2017

SYNAGOGA  / 2017

CMENTARZ  /2017