Czerwińsk

Żydzi zaczęli się tu osiedlać dopiero pod koniec XVIII w., ale już w połowie XIX, jako gmina, uzyskali samodzielność. Przy ul. Królowej Jadwigi w 1888 r. stanęła synagoga. Był też dom modlitwy i dwa cmentarze. Drugi powstał w 1935 r. Oba zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. Nie zachowały się żadne nagrobki.
W 1921 r. Żydzi stanowili 24% społeczeństwa Czerwińska.