Gdańsk

POMNIK KINDERTRANSPORTÓW  / 2016

CMENTARZ ŻYDOWSKI  / 2016

SYNAGOGA  / 2017

STARY CMENTARZ  / 2017