Kosów Lacki

SYNAGOGA, po wojnie młyn, obecnie budynek stoi opuszczony  / 2016

MYKWA, obecnie posterunek policji  / 2016