Opisy, materiały, linki

Informacje dotyczące żydowskiej przeszłości Błonia na stronach: eksploratorzy.pl
sztetl.org.pl
cmentarze-żydowskie.pl

Zdjęcia z cmentarza żydowskiego na stronie  eksploratorzy.pl  zostały zrobione w 2012 r. Widać tu jeszcze stojące macewy. Już w 2013 nie ma ani jednej. 

Inne materiały, jakie znalazłam na temat żydowskiej przeszłości Błonia:
– Opracowanie Żydzi w Błoniu – dzieje i zagłada dr Grzegorza Michalaka (UKSW Warszawa)
– artykuł z 2013 r. dr Grzegorza Michalaka „Zniszczenie zabytkowego kirkutu, jedynej pozostałości po licznej społeczności żydowskiej” – na portalu historia.org.pl
– Polecam też bardzo wspomnienie i zdjęcie na stronie: www.zydzipolscy.pl
– Yoram Fridman pochodzi z Błonia. Kiedy wybuchła wojna miał 6 lat. Jego historia stała się kawą scenariusza filmu „Biegnij, chłopcze, biegnij”. Informacje na ten temat znajdziecie między innymi:
w wywiadzie Edwarda Kabiesza w „Gościu Niedzielnym”z marca 2014 r.
w wywiadzie Magdaleny Rigamonti we „Wprost” z 14.01.2014 r.(fragment) 

Na stronie gminy Błonie nie znalazłam żadnej informacji na temat historii Żydów w Błoniu.
Znalazłam natomiast: Blonie.pdf – Gmina Izabelin.   To opracowanie wspomina Żydów w Błoniu. Nie znalazłam go jednak na stronie Izabelina tylko w sieci, jako oddzielny plik pdf.

Historię Błońskich Żydów znajdziemy opisaną na stronie Gimnazjum Nr 2 w Błoniu. Jest tam, między innymi, przedwojenne zdjęcie błońskiej synagogi. Możemy uczestniczyć w spacerze śladami żydowskiej historii Żydów z Błonia, poznać losy Hai-Łai Szpajsendler… Bardzo polecam tę stronę.

Pani Dorota Berlińska nauczycielka WOS i dyrektor gimnazjum w Błoniu zrealizowała w ramach Szkoły Dialogu projekt „Śladami Chai Łai”, który w edycji 2013 zajął jedno z dwóch pierwszych miejsc. Działania poparły władze Błonia. Gimnazjum wspólnie z Centrum Kultury zorganizowało Tydzień Kultury Żydowskiej i małą wystawę poświęconą błońskim Żydom. Po raz pierwszy od bardzo wielu lat w Błoniu wspominano jego żydowskich mieszkańców: http://dialog.org.pl/liderzy-dialogu/pl/lider/dorota-berlinska/

„24 kwietnia 2015 r. uczniowie i uczennice Gimnazjum nr 2 w Błoniu, zwycięzcy Szkoły Dialogu 2013 spotkali się z 23-osobową grupą przedstawicieli World Presidents Organization i Young Presidents Organization. Po krótkich warsztatach integracyjnych młodzież z Błonia, zarówno ta biorąca udział w projekcie od początku jak i uczniowie, którzy w 2015 roku przyłączyli się do projektu zabrali gości na wycieczkę śladami błońskich Żydów.”: http://dialog.org.pl/pl/blonie/

Na stronie Cyfrowego Mazowsza znajduje się opracowanie: Błonie na dawnej fotografii . Wzmianki dotyczące obecności Źydów znajdują się na stronach: 11, 54, 106

Inne strony:
Wikiwand-historia Błonia