Busko Zdrój

SYNAGOGA, obecnie sklep  / 2012

CMENTARZ  / 2012